ННІ іноземної філології

Житомирського державного університету імені Івана Франка

Ремонт ноутбука своими руками. Быстрый и гарантийный ремонт ноутбуков. Срочный ремонт ноутбуков. Ремонт компьютеров на дому. Быстрый ремонт компьютеров своими руками. Настройка и ремонт компьютеров. Java уроки для начинающих. Лучшие java уроки. Учим язык Java с нуля. Обзор смартфонов samsung. Качественный обзор смартфонов samsung galaxy. Обзор смартфона samsung galaxy s4. Фото картинки приколы. Самые новые картинки приколы. Лучшие приколы картинки. Скачать аддоны для wow. Самые новые аддоны для wow скачать. Скачать аддоны для wow быстро и без реги. Видео уроки python. Лучшие python уроки. Учим язык python с нуля. Скачать шаблоны для Joomla. Самые новые joomla шаблоны. Бесплатные шаблоны для Joomla.

ПРО ІНСТИТУТ

 

 


Навчально-науковий інститут іноземної філології Житомирського державного університету веде свою історію від 15 серпня 1949 року, коли було відкрито Житомирський державний вчительський інститут іноземних мов з дворічним терміном навчання, яке вже за два місяці його було реорганізовано у навчальний заклад із трирічним терміном навчання. Фахова підготовка вчителів здійснювалася на трьох факультетах: англійської, німецької та французької мов. Деканами цих факультетів були призначені відповідно В. Костильов, К. Бакулін, І. Драган. Першими викладачами інституту стали випускники вищих навчальних закладів м.Києва: Т. Александровська, М. Горкун, Н. Козлова, О. Мірощенко; Одеси: В. Сердюк; м.Москви: Т. Дубенецька; м.Ленінграда: Р. Гуревич, В. Сасіна. У 1950 році при інституті було відкрито заочне відділення, а у 1951 році факультет французької мови переведено до м.Біла Церква та м.Горлівка.

Житомирський учительський інститут іноземних мов з трирічним терміном навчання підготував два випуски і надалі його було реорганізовано у педагогічний інститут іноземних мов. У 1952 році інститут випустив перших 100 вчителів англійської та німецької мов. З 1954 року в інституті запроваджено чотирирічний термін навчання і відновлено факультет французької мови. Тоді ж були створені і відповідні кафедри. Директором інституту було призначено кандидата історичних наук І. Шевченка.

У 1955 р. Житомирський педагогічний інститут іноземних мов було приєднано як окремий факультет з двома відділеннями – англійської та німецької мов – до Житомирського педагогічного інституту ім. І. Франка. У такому статусі факультет проіснував до 1956 року. А вже наступного року його фахівці почали працювати у складі філологічного факультету і готувати вчителів з англійської або німецької мови як другої спеціальності, а на фізико-математичному факультеті – фізиків з другою спеціальністю – «Англійська мова».

У 1962-1963 навчальному році, тепер вже на базі філологічного, повторно створено факультет іноземних мов з чотирирічним терміном навчання і двома відділеннями: англійської та французької мов. Його деканом став В. Костильов, а пізніше факультет очолювали Л. Житкевич, доценти Л. Кобзар, В. Пітінов, В. Пилипчук, В. Литньов, А. Левицький, О. Мисечко, з 2004 року – проф. А. Сингаївська.

З 1968 р. до 1975 р. факультет надавав суттєву допомогу в підготовці вчительських кадрів з англійської мови для республіки Узбекистан. За вагомий внесок у їх підготовку викладачам Л. Житкевичу, О. Камнєвій та В. Сасіній було присвоєно почесне звання «Відмінник народної освіти Узбекистану».

З 1975 р. на факультеті іноземних мов упроваджено п’ятирічний термін навчання. Тут готували спеціалістів з англійської (як першої спеціальності) та німецької (як другої спеціальності) мов. З 1996 року до цього переліку додано спеціальність «Зарубіжна література». З 1997 р. на факультеті відновлено роботу заочного відділення за спеціальністю «Мова та література (англійська/німецька). Соціальна педагогіка». З 2003 року розпочалася підготовка спеціалістів за спеціальністю «Переклад» денної і заочної форм навчання.

У 2006 р. на базі факультету іноземних мов створено Навчально-науковий інститут іноземної філології, який з перших днів очолює проф. A. В. Сингаївська. Заступники директора – досвідчені фахівці, талановиті організатори й педагоги. Заступником з наукової роботи працює кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської філології та перекладу імені проф. Д. І. Квеселевича М. Полховська, заступником з навчальної роботи – викладач кафедри англійської філології та перекладу імені проф. Д. І. Квеселевича В. Прокопенко, з виховної роботи – викладач кафедри англійської мови О. Хорошун.

За понад 60 років свого існування факультет іноземних мов, пізніше інститут іноземної філології, підготував велику когорту висококваліфікованих спеціалістів з англійської, німецької та французької мов для Росії, Узбекистану, Казахстану і, насамперед, для України. Серед випускників факультету видатні вчені, викладачі вищих навчальних закладів: професори – Д. І. Квеселевич, Р. Ковалевський, А. Левицький, Л. Монастирецький, М. Фрідман; доценти А. Аксьонкін, О. Андрушенко, B. Бєлов, К. Болдирева, Н. Борисенко, І. Василюк, Л. Ваховська, Л. Гаращук, В. Калінін, Ю. Килимник, В. Крижанівський, А. Кузнєцова, І. Кузнєцова, Н. Курносова, О. Мисечко, О. Мосейчук, Т. Онопрієнко, B. Пащук, М. Полховська, І. Рудик, І. Самойлюкевич, С. Сидоренко, Л. Славова, C. Соколовська, Л. Соловйова, І. Сніховська, Н. Петранговська, І. Савчук. Успішно захистили кандидатські дисертації випускники факультету Т. Ковальова, Н. Курікалова, Е. Малиновський, В. Осідак, Л. Павленко, О. Путрова, Ю. Святюк, А. Зорницький, О. Коляда, І. Глухоман, Ю. Нідзельська.

Наразі Навчально-науковий інститут іноземної філології готує спеціалістів за спеціальностями: «Філологія. Переклад», «Філологія.* Мова і література (англійська)», «Філологія.* Мова і література (німецька)».

За час навчання студенти мають змогу опанувати декілька іноземних мов. Окрім обов’язкових англійської та німецької, вони можуть вивчати додатково італійську, іспанську, французьку, польську мови на факультативних заняттях, які проводяться кафедрою іноземних мов. До викладання іноземних мов залучаються високопрофесійні фахівці інституту і носії мови. Так, з 3.05.2008 до 30.06.2008 в Навчально-науковому інституті іноземної філології працювала викладач університету м. Модени та Реджо-Емілії (Італія) Паола Містралі, яка викладала італійську мову на факультативних заняттях з італійської мови. Вивчення іноземних мов на факультативах дає студентам можливість здобути право на стажування з опанованої іноземної мови у ВНЗ відповідної країни та брати участь у різноманітних конкурсах тощо.

Навчально-науковий інститут іноземної філології займає окремий навчально-лабораторний корпус № 2, в якому розташовані дирекція і кафедри інституту; добре обладнаний Навчально-технічний центр, який налічує фонолабораторію, 6 спеціалізованих кабінетів з сучасною відео- та аудіо апаратурою, кабінет звукозапису, комп’ютерну лабораторію, оснащену сучасними комп’ютерами, сканерами, принтерами, ксероксом, телевізором, мультимедійним проектором; 7 лекційних аудиторій; аудиторії для проведення практичних занять; відділ бібліотеки з читальним залом, які обслуговують інститут; книжковий КІОСК; буфет.

У складі Навчально-наукового інституту іноземної філології діють шість кафедр: англійської філології та перекладу імені проф. Д. І. Квеселевича (завідувач – проф. А. В. Сингаївська), англійської мови (завідувач – доц. І. С. Семенюк), німецької мови (завідувач – доц. С. Ф. Соколовська), методики викладання іноземних мов та прикладної лінгвістики (завідувач – проф. Л. В. Калініна), міжкультурної комунікації (завідувач – доц. В. В. Жуковська) і романо-германських літератур та літературознавства (завідувач – проф. О. С. Чирков).

Викладачі інституту підтримують тісний зв’язок з освітянами міста й області, надають постійну допомогу Обласному інституту вдосконалення вчителів, здійснюють наукове керівництво міським методичним об’єднанням вчителів іноземних мов, регулярно беруть участь у проведенні обласної та районних олімпіад школярів з іноземних мов (професор А. В. Сингаївська, доценти В. Євченко, В. Жуковська, Л. Калініна, Л. Котнюк, І. Самойлюкевич, старші викладачі Л. Барало, Л. Березенська, викладачі Т. Пушкар, О.Матюшенко та інші).

Професорсько-викладацький склад всіх кафедр інституту активно співпрацює з Малою академією наук, зокрема проводиться консультування і рецензування учнівських наукових робіт та їх захист, відбуваються зустрічі з педагогічними колективами шкіл міста. Кафедри інституту постійно нарощують свій науковий потенціал: видають наукові та навчально-методичні матеріали, активно друкуються у різноманітних наукових збірниках («Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка»; «Вісник Київського лінгвістичного університету»; «Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна»; «Слов’янський вісник» (м.Рівне); «Волинь-Житомирщина: історико-філологічний збірник» та ін.), беруть участь у роботі наукових конференцій різних рівнів в Україні (Київ, Харків, Дніпропетровськ, Донецьк, Львів, Рівне, Вінниця, Хмельницький, Чернігів, Ніжин та ін.) та за її межами (Білорусь, Велика Британія, Росія, США, Франція).

Загалом Навчально-науковий інститут іноземної філології є осередком високого професіоналізму, творчої праці та постійного самовдосконалення. Традиційним для інституту є проведення Всеукраїнських наукових конференцій, різноманітних методичних майстерень, насамперед з проблем методики викладання іноземних мов і методики навчання перекладу, семінарів для викладачів англійської мови. До багатьох з них залучаються провідні вчені України, волонтери Корпусу Миру США в Україні та інші іноземні фахівці.

Упродовж кількох останніх років стали традиційними семінари з проблем методики навчання перекладу за участю доктора педагогічних наук, завідувача кафедри теорії та практики перекладу англійської мови Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна професора Л. Черноватого, який є автором або співавтором більшості основних підручників, за якими навчаються студенти спеціальності «Переклад» в Навчально-науковому інституті іноземної філології Житомирського державного університету імені Івана Франка і в багатьох інших вищих навчальних закладах України.

Здобутки інституту у фаховій підготовці спеціалістів з іноземних мов та застосуванні в навчальному процесі інноваційних технологій мають широкий розголос. Упродовж 10 років інститут бере участь у Всеукраїнській виставці «Освіта в Україні» і представляє демонстраційні матеріали за новими технологіями навчання іноземної мови та стенди з дослідницькими і проектними роботами викладачів та студентів факультету. У 2005, 2006, 2007 роках  представлені роботи були відзначені у номінації «Інноваційні технології в навчанні іноземної мови» золотою медаллю.

Студенти Навчально-наукового інституту іноземної філології постійно беруть участь в олімпіадах з англійської та німецької мов. Переможцями Всеукраїнської олімпіади з англійської мови 2006-2007 н.р. стали студенти Інституту іноземної філології Н. Лаптик, Л. Блін, Всеукраїнської олімпіади 2007-2008 н.р. – М. Радомська, 2008-2009 н.p. – О. Шевченко, 2009-2010 н.р. – О. Скороход. У 2007-2009 роках на базі інституту проводився II тур Всеукраїнської олімпіади з англійської мови.

Робота колективу інституту спрямована на належну організацію освітньо-виховного процесу в інституті та побуту в гуртожитках: досвідчені педагоги сприяють життєвому самовизначенню і соціальному становленню, інтелектуальному, моральному, фізичному розвитку студентства, реалізації його творчого потенціалу; захищають і підтримують соціально вразливу частину молоді; стимулюють органи студентського самоврядування; сприяють оздоровленню учасників навчально-виховного процесу ВНЗ; створюють умови для задоволення культурних потреб працівників, студентів, аспірантів і докторантів, функціонуванню самодіяльних колективів. Крім того, вони формують позитивну мотивацію щодо оволодіння професійними знаннями, уміннями й навичками та сприяють вихованню гармонійно розвиненої, високоосвіченої, соціально-активної й національно-свідомої людини, здатної до саморозвитку і самовдосконалення, яка наділена глибокою громадянською відповідальністю, високими духовними якостями, родинними і патріотичними почуттями та є носієм кращих надбань національної й світової культури.

З квітня 2003 р. в інституті працює рада студентського братства, її роботу організовано згідно з розробленим планом задля реалізації головної мети – забезпечити виконання студентами своїх обов’язків та захисту їх прав і сприяти гармонійному розвитку особистості студента, формуванню в нього навичок майбутнього організатора, керівника.

Студентська рада проводить засідання, на яких обговорюються питання навчання, побуту та дозвілля студентів. Аналіз роботи студентського самоврядування за звітний період характеризує її як ефективну, адже вона заохочує студентів до активної й дисциплінованої навчальної роботи, залучає їх до участі у гуртках художньої самодіяльності та спортивних секціях. Зокрема, студенти беруть активну участь у підготовці та проведенні різноманітних свят, у роботі колективів художньої самодіяльності. Постійно працює клуб КВК.

Навчальна діяльність студентів спрямована перш за все на отримання професії. Враховуючи сучасні вимоги і пріоритети суспільства, студенти прагнуть набути знання, необхідні не тільки для професії викладача чи перекладача, але й для інших сфер діяльності.

У Навчально-науковому інституті іноземної філології здійснюється цілеспрямована планомірна робота щодо подальшого підвищення рівня підготовки фахівців з англійської та німецької мов. Основними напрямками діяльності у цій сфері є забезпечення глибокого засвоєння досягнень вітчизняної і зарубіжної філологічної та методичної науки, підвищення якості та ефективності кожного заняття, вдосконалення методики викладання, широке впровадження новітніх технологій, інтенсивне використання технічних засобів навчання, а також формування інтелектуального і світоглядного розвитку студентів шляхом активного залучення їх до наукової, культурно-масової та спортивно-оздоровчої діяльності.